Impulsa una comunitat cuidadora

Construïm un moviment de canvi

La nostra visió és una societat formada per comunitats on totes les persones puguem cuidar i ens sentim cuidades i acompanyades. Per això, Pobles que cuiden volem ser al costat de totes aquelles comunitats que sentin que una altra forma de conviure és possible.

Voleu impulsar una iniciativa per ser una Comunitat Cuidadora?

Davant la triple ruptura ecològica, social i espiritual, les comunitats cuidadores han de ser tant un espai de resistència com un espai per la transformació social a partir de l’acció local. 

El Model d’Acció Comunitària de Pobles que cuiden identifica quines són les condicions imprescindibles -el terreny fèrtil- en què poden emergir i créixer les comunitats cuidadores.

Des de Pobles que cuiden hem desenvolupat una metodologia d’implementació, el Full de Ruta ‘Pobles que cuiden’, un viatge estructurat en 10 etapes. Per cada etapa hem elaborat un conjunt de Guies Metodològiques.

Els pobles i les ciutats adherides a la Xarxa ‘Pobles que cuiden’ compartim una mateixa Declaració Institucional , i constituïm un espai conjunt promoure la innovació social i l’aprenentatge. Volem ser un moviment de canvi.

Pobles que cuiden també posa a la vostra disposició recursos per la cura i l’acompanyament, tant recursos propis com aquells que ofereixen altres entitats i professionals amb qui compartim una mateixa visió.

En cada àmbit d’intervenció hem desenvolupat un conjunt de recursos: