Manifest ‘Pobles que cuiden’

Sent plenament conscient que totes les persones tenim el dret de cuidar i de ser cuidades des de l’inici fins al final de la nostra vida; sent plenament conscient que les persones som éssers socials i interdependents; reconeixent el dret de totes les persones a que la nostra dignitat sigui preservada en tot moment; i des de la voluntat permanent de construir una comunitat inclusiva, cohesionada, equitativa i solidària;

MANIFESTO EL MEU DESIG I COMPROMÍS DE COL·LABORAR AMB ALTRES PERSONES I ENTITATS PER PROMOURE UNA ‘COMUNITAT CUIDADORA’.

I com a COMUNITAT CUIDADORA, contribuir a:

Adhesió al Manifest de la xarxa 'Pobles que cuiden'

* indicates required
/ /( dd / mm / yyyy )

Intuit Mailchimp