Pobles que cuiden

Impulsem un moviment comunitari que, abraçant el cicle natural de la vida, promou i facilita la cura i l’acompanyament com una pràctica essencial per la nostra convivència en les organitzacions, els pobles i les ciutats.

Programes

Escena de tota la comunitat

COMUNITATS QUE CUIDEN

Escena de escola

ESCOLES QUE CUIDEN

Escena de empresa

EMPRESES QUE CUIDEN

Escena de centres socials i sanitaris

CUIDAR LES PERSONES QUE CUIDEN

Entra a la Xarxa 'Pobles que cuiden'

Donar i rebre

Agenda

Participa en les activitats

Empremtes

Petites grans històries

Notícies

Segueix l’actualitat